Biografie/Biography

CONTACT : vhtantas@yahoo.com

Date biografice

Viorel Horea Ţânţaş s-a născut la 08 iulie 1952 în Mintiu-Gherlii, judeţul Cluj.
Urmează şcoala primară şi gimanzială în satul natal, iar studiile liceale la Liceul „Petru Maior” din Gherla.
Absolvă Facultatea de Istorie-Filosofie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi The Romanian Theological Institute of Hollywood, Florida, The Faculty of Preaching and Christian Education.
În perioada 1974-1980, este profesor de istorie şi ştiinţe sociale într-o şcoală de ţară.
Între anii 1980-2001, lucrează în cadrul Serviciului Socio-Educativ din Penitenciarul de Maximă Siguranţă Gherla.
Viorel Horea Ţânţaş debutează cu poezie în revista Tribuna din Cluj-Napoca în anul 1989. Publică grupaje de poezie în revistele Tribuna, Literatorul, Cetatea culturală, Filarmonia, Amurg sentimental şi în antologiile: Fereastra din lumină, Editura Amurg sentimental, Bucureşti, 2004; Scriitori gherleni, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005; Frânturi de vis, antologie a scriitorilor gherleni 2008, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2008; Mărire întru cele Înalte, Editura Sieben Publishing, Bucureşti, 2008.
Publică şi eseuri, în ediţiile 2006, 2007 ale antologiei Scriitori gherleni, Editura Risoprint, Cluj-Napoca şi în antologia Izbăvitorul meu, Editura Sieben Publishing, Bucureşti, 2007.
Viorel Horea Ţânţaş a publicat trei volume de poezie la Editura Risoprint, Cluj-Napoca: Rug Aprins în pustie (2002), Strigăt din Pustia lumii (2003) şi Bucuria luminii (2005).
În anul 2001, „în premieră pentru spaţiul cultural românesc”, publică o culegere de folclor de puşcărie, Tristă-i duminica zilelor mele. 100 cântece de puşcărie din Gherla, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. În aceeaşi arie de preocupări se înscrie şi publicarea în 2001, în revista Steaua, împreună cu fiul său Sergiu Cosmin Ţânţaş, a unui studiu despre aspecte ale personalitatăţii deţinuţilor din perspectiva folclorului de puşcărie.
Publică antologia Dialog cu viaţa în proverbe, maxime şi cugetări (2001), Editura Risoprint Cluj-Napoca.
Preocupat de înţelegerea sensului vieţii din punct de vedere al valorilor moralei creştine, Viorel Horea Ţânţaş a publicat în anul 2007 volumul de eseuri Drumul Regal, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.
Pasionat de cunoaşterea şi de punerea în valoare a subculturii de penitenciar, în toamna anului 2007 publică la Editura Napoca Star, în premieră pentru Romania, un Dicţionar de puşcărie – Limbajul de argou al deţinuţilor din România, conţinând peste 3280 de termeni şi expresii de argou.
Viorel Horea Ţânţaş este membru al colectivului de redacţie al revistei Amurg sentimental din Bucureşti (2004), membru al colegiului editorial al revistei Filarmonia din Cluj-Napoca (2005) şi al revistei Aisberg (2008). De asemenea, este preşedinte al cenaclului literar Ion Apostol Popescu al Casei Municipale de Cultură din Gherla, îngrijindu-se în această calitate de pregătirea pentru tipar a celor trei ediţii (2005-2007) ale antologiei Scriitori gherleni.

Biographical data

Viorel Horea Ţânţaş was born on the 8th of July, 1952, in Mintiu-Gherlii, Cluj, Romania. He attended primary and secondary school in his native village and then went on to ‘Petru Maior’ High School in Gherla.
He graduated from the Faculty of History at Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca and The Romanian Theological Institute of Hollywood, Florida, Faculty of Preaching and Christian Education (2000).
During 1974-1980, he taught History and Social Sciences at a country school.
During 1980-2001, he worked within the Socio-educational Department of the Maximum Security Penitentiary in Gherla.
Viorel Horea Ţânţaş made his debut in the Tribuna magazine, Cluj-Napoca, in the year 1989. He published some of his poetry in the following magazines: Tribuna, Literatorul, Cetatea culturală, Filarmonia, Amurg Sentimental and in the anthologies: The window in the sun, Amurg Sentimental Publishing House, Bucharest, 2004; Writers from Gherla, Risoprint Publishing House, Cluj-Napoca, 2005; Fragments of a dream, an anthology of writers from Gherla, Napoca Star Publishing House, Cluj-Napoca, 2008; Glory in the Highest, Sieben Publishing House, Bucharest, 2008. He also published essays, in the 2006 and 2007 editions ofthe anthology Writers from Gherla, Risoprint Publishing House, as well as in the anthology My Delieverer, Sieben Publishing House, Bucharest 2007.
Viorel Horea Ţânţaş published three volumes of poetry at Risoprint Publishing House, Cluj-Napoca: Burning Bush in the Desert (2002), Cry from the Wilderness of the World (2003), and The Joy of Light (2005).
In 2001, ‘as a premiere for the Romanian cultural space’, he published a collection of prison folklore, Sad is the Sunday of my Days. 100 Prison Songs from Gherla, Risoprint Publishing House, Cluj-Napoca. In the same year, his works included the publishing in the Steaua magazine, together with his son, Sergiu Cosmin Ţânţaş, of a study about aspects of personality of prisoners from the perspective of the prison folklore.
He published the anthology A Dialogue with Life in Proverbs, Maxims and Meditations (2001), Risoprint Publishing House, Cluj-Napoca.
Eager to understand the meaning of life from the point of view of the values of the Christian ethics, Viorel Horea Ţânţaş published in the year 2007 a volume of essays The Royal Path, Risoprint Publishing House, Cluj-Napoca.
Passionate about coming to know and emphasizing the prison sub-culture, in the fall of the year 2007, he published at Napoca Star Publishing House, as a premiere for Romania, A Prison Dictionary – The Slang of Romanian Prisoners, comprising over 3280 slang words and phrases.
Viorel Horea Ţânţaş has been a member of the editorial group of the magazine Amurg sentimental, Bucharest (2004), a member of the editorial board of the Filarmonia magazine in Cluj-Napoca (2005) and of the Aisberg magazine (2008).
He is also president of the literary circle Ion Apostol Popescu. In this capacity he prepared for publication the three editions (2005-2007) of the anthology Writers from Gherla.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: